Özel Yazılım Çözümleri

   Günümüz yoğun rekabet şartları firmaları kendilerine özgü stratejiler geliştirmeye zorlamaktadır. Bu çerçevede aynı sektörü paylaşsalar dahi her firma kendine özgü çalışma formatı geliştirmektedir. Borvel olarak rekabet gücünüzü arttırmak ve özgün ihtiyaçlarınızı karşılamak için sizlere özel teknolojik çözümler üretiyoruz.

Özel yazılım çözümlerinin sağladığı bazı avantajlar:

  • Kurumun sektörel ihtiyaçlarının yanı sıra kendi öz çalışma prensiplerine tam olarak uygun şekilde geliştirilir.
  • Kullanmadığınız özellikleri barındırmayacağından ekstra maliyet veya performans kaybı yaşamazsınız.
  • Gerektiğinde ihtiyaçlar çerçevesinde esnek olarak güncellenebilir.
  • Orta ve uzun vade yüksek iş gücü artışı ve verimlilik sağlar.
  • Kurumsal prestij kazandırır.

Borvel özel yazılım çözümlerini tercih edenler:

Nobetsistemi

Merkezi nöbet yönetim ve bildirim sistemi

Otomasyon

Online turizm otomasyon sistemi